Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, Illinois

Grono Pedagogiczne

DYREKCJA I ZARZĄD SZKOŁY​

PIĄTEK – NAUCZYCIELE

SOBOTA – NAUCZYCIELE

PONIEDZIAŁEK – NAUCZYCIELE

NA ZASTĘPSTWA NAUCZYCIELE