Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, Illinois

Grono Pedagogiczne

DYREKCJA I ZARZĄD SZKOŁY​

PIĄTEK - NAUCZYCIELE

SOBOTA - NAUCZYCIELE

PONIEDZIAŁEK - NAUCZYCIELE

NA ZASTĘPSTWA NAUCZYCIELE