Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, Illinois

Jasełka 2017

Przepiękne i niezwykle wzruszające Jasełka 2017 oraz wspaniała wspólna szkolna Wigilia w Polskiej Szkole im. Króla Kazimerza Wielkiego w Orland Hills.
Dziękujemy wszystkim Rodzinom za tak liczny udział oraz zorganizowanie przepysznej Wigilii.
Słowa uznania i wdzieczności za ogrom pracy w przygotowaniu dekoracji, zrobieniu przepięknych stroików świątecznych, oraz przygotowaniu sceny do Jasełek kierujemy do Państwa Mikulec, Państwa Pikul oraz Państwa Mścisz. Dziękujemy również za pomoc Pani Agacie Jarończyk, Państwu Ille, Pani Ewelinie Gal, Pani Beacie Pająk, Państwu Skurskim, Pani Agnieszce Chudoba, wszystkim Rodzicom którzy pomagali przy dekoracji i sprzątaniu sali oraz naszym wspaniałym Nauczycielom za pomoc w koordynacji tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim wspaniale występującym artystom oraz szczególne podziękowania kierujemy do trzech nauczycieli Pani Marii Niemasik, Pani Agaty Mscisz oraz Pana Sławomira Panka za poprowadzenie i przygotowanie Jasełek.
Brawa dla wszystkich!!!!