Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, Illinois

Marcel Lepionka

Gratulujemy naszemu uczniowi Marcelowi Lepionce za zajecie drugiego miejsca w konkursie “100 lat niepodległości – święto polskości” organizowanym dla wszystkich polskich szkół w aglomeracji chicagowskie przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Brawo !!!
Dziękujemy za reprezentowanie Polskiej Szkoły im. Króla Kazimierza Wielkiego