Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, Illinois

Rozpoczęcie Roku Szkolnego